V.56.08.26  
เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลลาดยาว สามารถนำแบบโปรแกรมบันทึก p4p นี้ไปบันทึกกิจกรรมการทำงานต่างๆ นี้เพื่อประกอบเป็นผลงาน เบิกค่าตอบแทน ฉ.11 ได้ครับ ประกาศ ณ วันที่ 06-08-2561 11:59:48       


 
Username : 
Password : 
การใช้งาน : 
        ลงทะเบียน |  ลืมรหัสผ่าน: : สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 | ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : :
: : Ladyao Hospital Nakhonsawan For ฉ.11 : :